Netværk Ølands repræsentantskabsmøde

Onsdag 25. februar 2015, kl. 18.00

i Øland Medborgerhus.

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af stemmetællere
 3. Valg af dirigent
 4. Fremlæggelse af beretning og aktiviteter for 2014
 5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab for 2014
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af 1 bilagskontrolsuppleant for 1 år
 9. Fremlæggelse af budget
 10. Fremlæggelse og debat af fornyelser/forandringer af Medborgerhusets lokaler
 11. Eventuelt
 12. Test

Alle er velkommen

Netværk Øland